Bài tập về kiểu sáng tạo lý luận

#2 Bài tập về kiểu sáng tạo lý luận (reason): Các bước trong quá trình giải quyết vấn đề (problem-solving process)

Quá trình này là đơn giản (straightforward) và tạo ra kết quả (produces results). Bạn càng thực hành giải quyết vấn đề, bạn càng dễ áp dụng kỹ năng này cho đời sống cá nhân và các vấn đề liên quan đến sáng tạo (your personal and your creative problems). Quá trình giải quyết vấn đề dưới đây được tôi chuyển thể (adapted) từ công việc tôi làm với dự án afterdeployment.org. Nếu bạn có vấn đề với việc giải quyết các rắc rối – và đặc biệt nếu kiểu sáng tạo ưa thích của bạn thuộc kiểu não trạng tưởng tượng (envision), phân kỳ (connect), hoặc chuyển đổi cảm xúc tiêu cực (transform) – bạn sẽ thấy quá trình này khá hữu ích. Đọc tiếp Bài tập về kiểu sáng tạo lý luận

So Young

Phim Trung Quốc, có tên tiếng Việt: Gửi Tuổi Thanh Xuân (trên IMDb thì thấy ghi tên là Anh có thích nước Mỹ không?), tập trung khai thác cuộc sống trong những năm tháng sinh viên.

Vì đặc điểm văn hóa lẫn kinh tế, các hoạt cảnh có sự gần gũi đến bất ngờ với cuộc sống của sinh viên Việt Nam. Để ý còn thấy cái gương viền nhựa màu đỏ rẻ tiền giống y cái trước đây hồi ở trọ mình cũng có! Đọc tiếp So Young

Tôi không phải là thể rắn chắc, thường hằng

Chương trình phức tạp nhất mà tôi làm được là phần mềm quản lý bán hàng. Nó tiết kiệm cho tôi vô khối công sức. Thực sự là tôi ngây ngất hạnh phúc không ít khi áp dụng thành công công cụ này. Đọc tiếp Tôi không phải là thể rắn chắc, thường hằng