Đấu súng kiểu Texas – một bài toán thú vị trong Lý thuyết trò chơi

Các nhà lý thuyết trò chơi hay có các bài toán luyện tư duy, nhiều bài thì khá lằng nhằng phải tính tính, toán toán số má tương đối mất thời gian, nhiều bài thì có tính định tính cao hơn. Đọc tiếp Đấu súng kiểu Texas – một bài toán thú vị trong Lý thuyết trò chơi

Thế lưỡng nan của người tù trong Lý thuyết trò chơi

Trước khi vào chủ đề chính, vòng vèo một tí. Lý thuyết trò chơi hiện có nhiều ứng dụng trong kinh tế, xã hội, nơi có các bên tham gia tranh đấu kiểu vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Ở đó các bên không đơn giản là thuần tuý chạy theo lợi ích của mình thì mới đem kết quả tốt nhất. Nghĩ đến lợi ích cho người khác, thậm chí cho cả đối thủ sẽ giúp ta có nhiều lợi ích hơn. Ngạc nhiên chưa?  Đọc tiếp Thế lưỡng nan của người tù trong Lý thuyết trò chơi