Autocomplete của JQuery kết hợp PHP giúp đỡ công tốn sức

Bài toán như sau. Tôi cần làm một ứng dụng quản lý bán hàng cho nhân viên nhập đơn, dĩ nhiên người ta cần thông tin về sản phẩm.  Đọc tiếp Autocomplete của JQuery kết hợp PHP giúp đỡ công tốn sức