Cách căn giữa ảnh bằng CSS

Căn giữa chữ rất dễ, bạn chỉ cần sử dụng thuộc tính text-align: center; là OK.
Còn căn giữa ảnh thì lại không dễ như thế! Đã rất nhiều lần tôi vò đầu bứt tai vì chẳng căn giữa nổi! Thực ra kỹ thuật không có gì đặc biệt, nhưng cần mẹo nhỏ thì mới được. Đấy là đặc điểm chung của mẹo, biết thì rất dễ mà không biết thì khó vô cùng (chém gió tí!) Đọc tiếp Cách căn giữa ảnh bằng CSS

CSS cho thẻ table

Table là thẻ thường dùng trong HTML. Trong các bố cục kiểu Excel có hàng và cột thì table luôn được ưu tiên sử dụng mặc dù thẻ div cũng làm được điều tương tự về mặt hiển thị – lý do là vì div không thể hiện được sự liên quan giữa các dữ liệu với nhau. Nhưng mục đích chính của bài này lại ở phần khác, đó là trang trí cho thẻ table bằng CSS. Đọc tiếp CSS cho thẻ table