Toán tử IN trong SQL

Toán tử IN

Toán tử IN cho phép bạn chỉ định nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE.

Cú pháp SQL IN

SELECT ten_cot (có thể nhiều cột)
FROM ten_bang
WHERE ten_cot IN (gia_tri_1,gia_tri_2,…);

Cơ sở dữ liệu Demo

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mẫu Northwind được nhiều người biết đến.

Dưới đây là một lựa chọn từ bảng “Customers”:

CustomerIDCustomerNameContactNameAddressCityPostalCodeCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersObere Str. 57Berlin12209Germany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloAvda. de la Constitución 2222México D.F.05021Mexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMataderos 2312México D.F.05023Mexico
4Around the HornThomas Hardy120 Hanover Sq.LondonWA1 1DPUK
5Berglunds snabbköpChristina BerglundBerguvsvägen 8LuleåS-958 22Sweden

Ví dụ về toán tử IN

Câu lệnh SQL sau lựa chọn tất cả các khách hàng với City là “Paris” hoặc “London”:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers
WHERE City IN (‘Paris’,’London’);
Kết quả (lấy ra hai ví dụ):
57Paris spécialitésMarie Bertrand265, boulevard CharonneParis75012France
72Seven Seas ImportsHari Kumar90 Wadhurst Rd.LondonOX15 4NBUK