Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu trong SQL

Câu lệnh CREATE DATABASE được dùng để tạo một cơ sở dữ liệu.

Cú pháp SQL CREATE DATABASE

CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Ví dụ về SQL CREATE DATABASE

Câu lệnh SQL dưới đây tạo một cơ sở dữ liệu gọi là “my_db”:

CREATE DATABASE my_db;

Bảng cơ sở dữ liệu có thể được thêm vào với câu lệnh CREATE TABLE.

Tôi là Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1987. Hiện là marketing tự do. Theo dõi tôi trên Facebook để nhận thông tin cập nhật về blog này:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.