Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu trong SQL

Câu lệnh CREATE DATABASE được dùng để tạo một cơ sở dữ liệu.

Cú pháp SQL CREATE DATABASE

CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Ví dụ về SQL CREATE DATABASE

Câu lệnh SQL dưới đây tạo một cơ sở dữ liệu gọi là “my_db”:

CREATE DATABASE my_db;

Bảng cơ sở dữ liệu có thể được thêm vào với câu lệnh CREATE TABLE.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *