Selector :before trong CSS

Bộ chọn before trong CSS được dùng để chèn nội dung bất kỳ trước một nội dung của thẻ nào đó.

Ví dụ:

CSS:

p:before
{
content:”(Blog Đức Anh Plus) “;
}

HTML:
<h4>Bạn định làm gì</h4>
<p>Một ngày đẹp trời phải không? Sao bạn không đi chơi đâu đó? Sao lại ngồi trước máy tính học HTML và CSS thế này?! À ha. Ông anh không phải xoắn quẩy!</p>
Đoạn code ở trên sẽ chèn dòng chữ (Blog Đức Anh Plus) trước bất kỳ thẻ p nào. Kết quả:

Bạn định làm gì

Một ngày đẹp trời phải không? Sao bạn không đi chơi đâu đó? Sao lại ngồi trước máy tính học HTML và CSS thế này?! À ha. Ông anh không phải xoắn quẩy!

Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt phổ thông gồm Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE đều hỗ trợ Selector :before