Selector :after trong CSS

Bộ chọn after trong CSS được dùng để chèn nội dung bất kỳ sau một nội dung của thẻ nào đó.

Ví dụ:

CSS:

p:after
{
content:” (Blog Đức Anh Plus)”;
}

HTML:
<h4>Bạn cảm thấy gì?</h4>
<p>Mỗi ngày bạn thức dậy và không uể oải với việc định làm trong ngày, thế thì bạn đã chọn đúng công việc</p>
Đoạn code ở trên sẽ chèn dòng chữ (Blog Đức Anh Plus) sau bất kỳ thẻ p nào. Kết quả:

Bạn cảm thấy gì?

Mỗi ngày bạn thức dậy và không uể oải với việc định làm trong ngày, thế thì bạn đã chọn đúng công việc

Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt phổ thông gồm Chrome, FireFox, Opera, Safari và IE đều hỗ trợ Selector :after